Wat doen tegen beslag?

1. Grijp tijdig in
Het belangrijkste is tijdig ingrijpen. Als je weet dat een schuldeiser een gerechtelijke invordering opstart, kan je proberen om een afbetalingsplan af te spreken. Zo ziet hij misschien af van een gerechtelijke invordering. Je kan je hierbij laten bijstaan door een schuldbemiddelaar. Ook tijdens een gerechtelijke invordering kan je nog proberen om een regeling te treffen met je schuldeiser.

2. Beroep of verzet tegen een vonnis
Wanneer je niet akkoord gaat met een vonnis dat door de rechter geveld is, kan je tegen dat vonnis in beroep gaan. Dat moet je dan wel zo snel mogelijk na het vonnis doen, want een beroep of verzet tegen een vonnis is beperkt in tijd. Je moet hiervoor ook beroep doen op juridische bijstand.

3. Uitstel van betaling en van invordering
Je kan de rechter vragen om de betaling van je schulden even uit te stellen of om een afbetalingsregeling. Lees hier meer over.

4. Collectieve schuldenregeling
Wanneer je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling kan een schuldeiser geen beslag leggen op je inkomen of je eigendom. Let wel: dit mag op zich geen reden zijn om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Een collectieve schuldenregeling heeft zeer verstrekkende gevolgen voor je leven en voor je gezin. Bovendien kan een rechter tijdens een collectieve schuldenregeling toch bevelen dat je huis, je auto of andere waardevolle spullen verkocht moeten worden.

5. Beslagrechter
Als je meent dat er tijdens beslag fouten zijn gemaakt, kan je je wenden tot de beslagrechter. Zoek hiervoor juridische bijstand.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.