Uitstel van betaling en van invordering

Bij uitstel van betaling en van invordering staat de rechter toe dat je je schulden wat later afbetaalt of legt hij een regeling op hoe je je schulden gespreid kan afbetalen over een langere termijn. De schuldeiser mag dan geen beslag leggen. Wanneer je je niet houdt aan wat de rechter geoordeeld heeft, mag de schuldeiser dit wel opnieuw doen.

Je kan dit uitstel vragen in twee gevallen:

Wanneer je een uitstel van betaling wil vragen, doe je best beroep op juridische bijstand.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.