Voor- en nadelen

Voordelen collectieve schuldenregeling:

 • Als de collectieve schuldenregeling afgelopen is, ben je in principe schuldenvrij. In de praktijk vereist dit meestal dat een deel van de schulden kwijtgescholden wordt.
 • Schuldeisers mogen geen minnelijke of gerechtelijke invordering meer doen. Dit heeft het voordeel dat je op psychologisch vlak rust krijgt en dat er geen extra kosten meer gemaakt worden. Sommige acties zoals het stopzetten van een contract of een uithuiszetting zijn wel nog mogelijk.
 • Intresten op schulden mogen niet meer aangerekend worden.
 • Een groot aantal van de personen die toegelaten zijn tot een collectieve schuldenregeling heeft in principe recht op een een pro-Deoadvocaat. Dit geldt echter niet voor iedereen.
 • Er zijn geen individuele onderhandelingen met elke schuldeiser apart meer nodig: er wordt in één plan een oplossing gezocht voor alle schulden.

Nadelen collectieve schuldenregeling:

 • Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Je zal je schuldbemiddelaar moeten betalen. Dit kan soms hoog oplopen (bijvoorbeeld meer dan 5000 euro als er veel schuldeisers zijn). Het loon van de schuldbemiddelaar wordt opgenomen in het afbetalingsplan. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een Fonds dit loon betalen.
 • Je beschikt niet meer over je eigen inkomsten. De schuldbemiddelaar ontvangt je hele inkomen en betaalt jouw schulden in de mate van het mogelijke af. Je ontvangt enkel leefgeld. Voor grote uitgaven moet je extra geld vragen aan de schuldbemiddelaar of aan de rechter.
 • Je verliest een groot deel van jouw privacy. Zo wordt bijvoorbeeld jouw werkgever aangeschreven met de melding dat je in collectieve schuldenregeling zit.
 • De rechter kan je woning, je auto, je beslagbare spullen...verkopen om je schuldeisers te betalen. Hij kan dit doen bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en is in principe verplicht dit te doen bij een totale kwijtschelding van schulden.
 • Een collectieve schuldenregeling kan tot zeven jaar duren.
 • Er kunnen voorwaarden opgelegd worden, bijvoorbeeld werk zoeken, verhuizen naar een goedkopere huurwoning...
 • Sommige schulden kunnen niet worden kwijtgescholden: penale boetes, onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf en eventuele restschulden na faillissement

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.