Een leverancier van elektriciteit of gas mag je nooit zomaar afsluiten als je je rekeningen niet betaald hebt. De leverancier moet eerst een aantal stappen doorlopen:

 1. Betalingsherinnering: Als je je factuur niet tijdig hebt betaald, stuurt de leverancier je een herinnering (per brief of via een digitaal geschrift). In deze herinnering staat dat als je je facturen niet kan betalen je de klantendienst, het OCMW of een schuldbemiddelaar kan contacteren om een afbetalingsplan op te maken. In de brief moet ook staan wat er kan gebeuren als je je openstaande facturen niet betaalt.
  De leverancier mag in principe administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van deze brief.
 2. Ingebrekestelling: Als je 15 dagen na de herinnering nog steeds niet betaald hebt, moet de leverancier een ingebrekestelling sturen. Deze ingebrekestelling moet dezelfde informatie bevatten als de betalingsherinnering.
  De leverancier mag in principe administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van deze brief.
 3. Opzegging van het contract: Als je 15 dagen na de ingebrekestelling nog steeds niet hebt betaald of een afbetalingsplan hebt geregeld, kan de leverancier het contract opzeggen. Ook wanneer je een afbetalingsplan hebt, en je je daar niet aan houdt, kan de leverancier je contract opzeggen. De leverancier is verplicht om je een opzegtermijn van 45 dagen te geven.
  De leverancier mag geen kosten aanrekenen voor de verbreking van het contract. Als je contract verbroken wordt, moet je uiteraard wel nog altijd de openstaande facturen betalen.

Als blijkt dat je contract niet correct is of je leverancier zich niet houdt aan de regels kan je steeds een klacht indienen.

Na het verbreken van het contract moet je dus op zoek naar een nieuwe leverancier. Als je geen nieuwe leverancier vindt (uiterlijk 8 dagen voor het verstrijken van de opzegtermijn), betekent dit niet dat je zonder elektriciteit of gas zal vallen. De netbeheerder (Fluvius) zal je dan voorzien in je behoefte. In deze situatie treedt de netbeheerder dus op als een sociale leverancier. Maar ook die zal je moeten betalen. Als je de sociale leverancier niet betaalt, moet hij ook eerst een herinneringsbrief sturen, gevolgd door een ingebrekestelling. Als je na de ingebrekestelling niet betaalt, dan kan de netbeheerder ten laatste 60 dagen na de ingebrekestelling, gratis een budgetmeter plaatsen. Bij gezinnen die een zgn. 'digitale slimme meter' voor elektriciteit hebben, zal onmiddellijk vanaf de levering door de netbeheerder gewerkt worden volgens het systeem van de budgetmeter. 

Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen kan de netbeheerder de elektriciteit of het gas volledig laten afsluiten:

 • als je weigert een budgetmeter te laten plaatsen.
 • als je weigert de stroombegrenzer in een budgetmeter te laten inschakelen.
 • als je weigert een afbetalingsplan af te spreken of een gemaakt afbetalingsplan niet naleeft.
 • als je na opzegging van je contract bij een gewone leverancier (om een andere reden dan wanbetaling) weigert een ander contract af te sluiten.

Een Lokale Adviescommissie (LAC) zal beslissen over een volledige afsluiting. In zo'n commissie zitten twee personen van een OCMW, een vertegenwoordiger van de netbeheerder en soms een schuldbemiddelaar.