Sociale maximumprijs

De sociale maximumprijs (vroeger 'sociaal tarief' genoemd) is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Dit betekent dat de prijs voor gas en elektriciteit een stuk lager is dan de normale prijzen bij een gewone leverancier.

In de volgende situaties heb je recht op sociale maximumprijzen:

  • een leefloon
  • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten
  • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden
  • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %

Wanneer je recht hebt op sociale maximumprijzen, zal je die normaal gezien automatisch krijgen. Wanneer dit niet gebeurt kan je met een attest dat bewijst dat je recht hebt op sociale maximumprijzen, dit aanvragen bij je leverancier.

De sociale maximumprijs wordt om de zes maanden vastgelegd. Het exacte bedrag van de sociale maximumprijzen kun je vinden op de website van je netbeheerder en op de website van de CREG.