Met klachten over prijzen voor elektriciteit of aardgas, sociale maximumprijzen, facturen of de opzegging van een contract, kan je terecht bij de klantendienst van je leverancier. Het adres en het telefoonnummer staan op je factuur.
Als het probleem op die manier niet opgelost geraakt, kan je schriftelijk klacht indienen bij de:
Federale Ombudsdienst Energie
Koningstraat 47
1000 Brussel
Tel.: 02-211.10.60
Fax: 02-211.10.69
klacht@ombudsmanenergie.be
www.ombudsmanenergie.be

Met klachten over aansluiting, afsluiting, meterstand, gratis hoeveelheid elektriciteit, budgetmeter, stroombegrenzers (10 ampère) of defecten kan je contact opnemen met je netbeheerder.
Je vindt de netbeheerder van jouw streek:
- op de website van de VREG: www.vreg.be
- of via het gratis nummer 1700
Als het probleem daar geen oplossing vindt, kan je schriftelijk klacht indienen bij de:
VREG
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
Tel.: 1700 (gratis)
www.vreg.be; Klachtenbehandeling door de VREG

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.