Het contract met je energieleverancier moet aan een aantal regels voldoen:

  • Op elke factuur die je krijgt, moeten duidelijk de contactgegevens van de klantendienst op staan en hoe je de factuur kan aanvechten.
  • Als je een contract in een grootwarenhuis of in een winkelstraat afsluit, moet je een schriftelijk contract hebben en dat ook ondertekend hebben. De leverancier moet het contract vervolgens schriftelijk bevestigen. Je kan het contract tot 14 dagen na de bevestiging van de leverancier nog annuleren.
  • Als je een contract via telefoon afsluit, moet de leverancier je een schriftelijke bevestiging opsturen. Die bevestiging zal je op jouw beurt schriftelijk moeten goedkeuren.
  • Zowel de leverancier als jijzelf hebben zeker twaalf maanden de tijd om een factuur te betwisten.
  • Als je je contract van onbepaalde of bepaalde duur (voortijdig) opzegt, mag de leverancier geen vergoeding hiervoor vragen indien je een opzegtermijn van ten minste 1 maand respecteert.
  • Als je je contract opzegt mag je maar één eindafrekening krijgen.
  • Als je van leverancier wisselt, mag je vorige leverancier in principe daar geen kosten voor aanrekenen.
  • Als de leverancier het contract met jou verbreekt omdat je niet tijdig de rekeningen betaalt, dan mag hij hiervoor geen verbrekingsvergoeding vragen!

Als blijkt dat je contract niet correct is of je leverancier zich niet houdt aan de regels, kan je steeds een klacht indienen.