Herroeping

Wanneer je je niet houdt aan de voorwaarden van de minnelijke of de gerechtelijke aanzuiveringsregeling of aan de voorwaarden die de rechter verbindt aan een totale kwijtschelding van schulden, kunnen de collectieve schuldenregeling en alle daaraan verbonden voordelen beëindigd worden.

Ook wanneer je zelf je inkomsten ontvangt, wanneer je nieuwe schulden maakt of grote onverantwoorde aankopen doet zonder toestemming van je schuldbemiddelaar, kan je collectieve schuldenregeling herroepen worden.

Als blijkt dat je valse verklaringen hebt afgelegd om een collectieve schuldenregeling te krijgen, kan je collectieve schuldenregeling ook herroepen worden.

De gevolgen van een herroeping zijn dat je schuldeisers opnieuw alle openstaande schulden kunnen invorderen en dat alle voorziene kwijtscheldingen vervallen. Wanneer een collectieve schuldenregeling op zo'n manier moet worden stopgezet, kom je de daaropvolgende vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling.

Voor een herroeping zal de rechter je altijd uitnodigen om dit te bespreken. Je kan als je niet akkoord gaat met de herroeping binnen de maand in beroep gaan. Je kan hiervoor, indien je aan de voorwaarden voldoet, best een beroep doen op een pro-Deoadvocaat.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.